mandag den 26. januar 2009

Politiets mandtaller og registerblade i KøbenhavnFra 1816 til 1923 registrerede det københavnske politi 2 gange årligt - i maj og november - alle byens beboere, der var over 10 år.
Mandtalsskemaerne fra 1816 til 1869 er kasseret af politiet med undtagelse af skemaer fra maj 1866 og november 1868 fra henholdsvis politikreds 2 og 3.
Også skemaerne fra perioden 1900 til 1923 er kasseret, dog først efter at være filmet af mormonerne..
Skemaerne fra perioden 1869 - 1899 samt den lille rest fra 1866 og 1868 er kun til rådighed på mikrofilm.
For at finde de pågældende personer skal man for perioden 1869-1881 vide, hvilken politikreds de boede i.
For hvert politikreds er de atter ordnet alfabetisk efter gadenavne.
Politikredsene finder men i Kraks Vejviser, som også er til rådighed på Stadsarkivet.

Mandtallet fra 1881 - 1899 er ordnet alfabetiske efter dee gadenavne, der gjalt i 1940, erne.

Politiets rgisterblade
Arkivet omfatter personer over 14 år, der i perioden 1890 - 1923 har boet eller en tid opholdt sig i Københavns kommune, bortset fra Nyboder. Og som fortsat bor i København i 1923. Personer der er døde i perioden, er ikke med i registerbladene.
Gifte kvinder er ført på mandens register.

Registerbladene indeholder oplysninger om navn, fødselsdato og -sted, adresse samt navn og alder/fødselsdato for børn mellem 10 og 14 år.

Politiets dødeblade
Da folkeregisteret 1924 overtog registeringen af flytninger til og fra kommunen, blev registerbladene over døde før 1. maj 1923 sammen med andre dele af Københavns Politis arkiver afleveret til LAK, hvor man kan finde de originale kartotekskort.

En database over disse dødeblade findes her.

Ingen kommentarer: