onsdag den 25. marts 2009

Dansk-vestindisk historie

På mødet igår var der nogen som spurgte til hvordan man skulle gribe det an, når man havde aner på de dansk-vestindiske øer.

Jeg har fundet frem til Statens Arkivers hjemmeside om dette emne, og den kan ses her.

Tag et kig på siden og se om der ikke er noget som kan bruges. Det ser ud til at der ligger rigtig meget materiale på Rigsarkivet i København.

Der er folketæller fra 1841 og frem til 1911 fra De Dansk Vestindiske øer på Rigsarkivet. De er på mikrofilm.

Der er ingen folketællinger på arkivalieronline for dette område.

Det vil sige at man skal en tur på Rigsarkivet.

På Dansk Demografisk Database er der en lille mulighed. Her kan der nemlig søges på St. Croix, men ikke andre steder.

Mødedatoer for året 2009

Sl%C3%A6gtsforskning%20jpg

Der var enighed om at der skulle være en gruppe i forbindelse med HillerødFrivillighedsCenter som arbejder med slægtsforskning. Det er en åben gruppe, så alle er velkommen.

I 2009 er der møde på følgende datoer i tidsrummet kl. 11.00 – 14.00.

11. maj 2009

22. juni 2009

3. august 2009

14. september 2009

26. oktober 2009

7. december 2009

mandag den 23. februar 2009

Workshop i morgenJeg er desværre nød til at aflyse vores undervisning i morgen den 24/2 2009 i Frivillighedshuset i Hillerød. Jeg er meget ked af det, men der er ikke så meget at gøre ved det.

Vi ses næste gang den 24. marts 2009 samme sted.
Denne dag ser vi på hverdan vi skal opbevarer vores gamle papir og fotografier, for at bevarer dem bedst muligt.

Denne dag ville der også være muligt at få hjælp. Så hvis du er gået i stå, eller har brug for et lille skub for at komme videre med din slægtsforskning. Så tag dine ting med, så ser vi på hvad vi evt. kan finde ud af sammen.

tirsdag den 10. februar 2009

Turen til Landsarkivet idag


Turen til Landsarkivet idag den 11/2 2009 er aflyst. Det skyldes sne- og glatteveje.
Vi finder en anden dato.

mandag den 26. januar 2009

Besøg på Københavns StadsarkivNår vi skal besøge Københavns Stadsarkiv, så mødes vi på Hillerød station lidt i 9, så vi kan nå toget mod København 09.02. Vi står af på Hovedbanegården og går resten af vejen.

Det er nødvendigt at tilmelde sig til disse dage.

onsdag 18 marts 2009
tirsdag 28 april 2009

Hvis det er nødvendigt med flere dage, så finder vi ud af det.

Ture til Landsarkivet for sjælland


Landsarkivets adresse er: Jagtvej 10, 2200 København N
Landsarkivet hjemmeside. http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/organisation/landsarkiverne/landsarkivet_for_sjalland_lolland-falster_og_bornholm

Parkering: Der skal betales parkeringsafgift omkrig Landsarkivet, derfor kan det være en god idé at finde en parkeringsplads i en af sidegaderne.

Tog/bus: Dem som ønsker denne transportform, mødes på Hillerød station lidt i 9 om morgene. Således at man kan nå toget kl. 09.02 mod København. (der er nok nogen som har styr på hvor der skal skiftes til bus)

Tidspunkt for besøg på Landsarkivet:
Alle dage vil jeg være tilstede på Landsarkivet i mellem kl. 09.00 og kl. 14.00.

onsdag 11. februar 2009
tirsdag 3 marts 2009
torsdag 2 april 2009

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig disse dage. Man møder bare op på Landsarkivet

Politiets mandtaller og registerblade i KøbenhavnFra 1816 til 1923 registrerede det københavnske politi 2 gange årligt - i maj og november - alle byens beboere, der var over 10 år.
Mandtalsskemaerne fra 1816 til 1869 er kasseret af politiet med undtagelse af skemaer fra maj 1866 og november 1868 fra henholdsvis politikreds 2 og 3.
Også skemaerne fra perioden 1900 til 1923 er kasseret, dog først efter at være filmet af mormonerne..
Skemaerne fra perioden 1869 - 1899 samt den lille rest fra 1866 og 1868 er kun til rådighed på mikrofilm.
For at finde de pågældende personer skal man for perioden 1869-1881 vide, hvilken politikreds de boede i.
For hvert politikreds er de atter ordnet alfabetisk efter gadenavne.
Politikredsene finder men i Kraks Vejviser, som også er til rådighed på Stadsarkivet.

Mandtallet fra 1881 - 1899 er ordnet alfabetiske efter dee gadenavne, der gjalt i 1940, erne.

Politiets rgisterblade
Arkivet omfatter personer over 14 år, der i perioden 1890 - 1923 har boet eller en tid opholdt sig i Københavns kommune, bortset fra Nyboder. Og som fortsat bor i København i 1923. Personer der er døde i perioden, er ikke med i registerbladene.
Gifte kvinder er ført på mandens register.

Registerbladene indeholder oplysninger om navn, fødselsdato og -sted, adresse samt navn og alder/fødselsdato for børn mellem 10 og 14 år.

Politiets dødeblade
Da folkeregisteret 1924 overtog registeringen af flytninger til og fra kommunen, blev registerbladene over døde før 1. maj 1923 sammen med andre dele af Københavns Politis arkiver afleveret til LAK, hvor man kan finde de originale kartotekskort.

En database over disse dødeblade findes her.

Aner i København - hvordan så?Hvis du leder efter aner i København, så er der på Københavns Stadsarkiv gode muligheder og god hjælp at hente for at finde disse aner.

Størstedelen af Københavns Stadsarkivs samlinger stammer fa Københavns Kommunes forvaltning og instiututioner. Arkivet modtager også arkivalier fra private personer, firmaer og foreninger med tilknytning til København.

De ældeste af de arkivalier, der opbevares i Stadsarkivet, er fra slutningen af 1200-taller. Hovedparten stammer dog fra tiden efter Københavns brand i 1728.

De meste efterspurte samliger er tilgængelige på stadsarkivet på Københavns Rådhus, resten befinder sig på fjernarkiv, men kan bestilles.

På det sociale område er der tale om et meget omfattende arkiv. Det anbefales at bruge det stikordsregister til sager i Magistratens 3. afdeling, som dækker perioden indtil 1933.

Her er en lille liste over hvad der er tilgængelig på Stadsarkivet, men det er ikke en slutliste, der findes meget mere.

Abonorme
Her er det blinde, døvstummer og åndsvage der er tale om. Der findes en særlig almisseprotokol for disse, som dækker perioden 1883 - 1904, men herudover findes der også andre arkiver vedr. disse personer

Alderdomsforsøgelse
For perioden 1891 - ?, kun register og kort med enkelte oplysninger om de pågældende. Selve ansøgningssekmaeren er ifølge arkivet blevet kasseret.

Almindeligt hospital lemmer
Almindeligt hospital var både sygehus, alderdoms/plejehjem og skole for børn.
Der er protokoller for patienter (syge) og for lemmer (gamle), og der er navneregister til lemmerne, men ikke til patienerne.
Herudover er der et seddelarkiv over døde patienter 1852 - 1863 og et meget omfattende arkiv om hospitalets drift

Begravelsesprtokoller i København
Begravelsesprotokollerne i København er fælles for mænd og kvinder og dækker perioden 1805 og fremefter. Navneregisterne er dog delt op i mænd og kvinder.

Bemærk at for perioden 1805-1955/56 findes børn under 12 år ikke i registerene, selvom de er indført i begravelsesprotokollerne. Da begravelserne er indført nogenlunde kronologisk, er det vigtigt at vide, hvornår barnet evt. er blevet begravet, så kan man forsøge at finde barnet i selve begravelsesprotokollen.

Herud over findes der særlige begravelsesarkiver vedr. begravelser fra Almindeligt Hospital og fra Skt. Johannes Stiftelsen

Bidrag vedr. ægte og uægte børn
Uægte børn fra 1888 og for ægte børn fra 1910. Også andre arkiver indeholder oplysninger om alimentationssager (bidragssager). Se blandet andt i A- og C-protokollerne

Borgelige vielser
I 1851 blev det muligt at indgå borgerligt ægteskab. De viede par er opført med navn, fødested, fødselsdato, stilling, trosretning, om de har været gift før ( fra 1881) og bopæl (fra 1887). Forlovernes bopæl og stillinger /1851-1886), forældrenes navne, stillinge og bopæl (1896-1923)

Borgerskaber og næringsbreve
Selvstændige næringsdrivende. I reglen med fødested. Fra ca. 1800 tillige med fødselsdato. Der kan være bevaret ansøgning med læge- og vandelsattester. Kvinder kunne ikke erhverve borgerskab, men kunne som enke få lov til at bruge mandens borgerskab mod at ansætte en mestersvend til at passe virksomheden

Børn i pleje fra 1799
Så længe børnene boede hos deres egne forældre, er de registeret under forældernes navn.
Blev de anbragt i plejefamilier, blev de registeret på deres eget navn og fik deres eget almissenummer. Fra 1833 - 1870 er de indført i særlige protokoller.

Efter konfirmationen kan børnene i tjeneste eller lære og blev slettet af plejeprotokollerne. Det medførte ikke, at de udgik af fattigvæsenets tilsyn. Dette tilsyn fortsatte til de var fyldt 18 år eller blev gift.
Efter konfirmationen blev de indført i protokoller over konfirmerede piger/drenge (1814-1916/18 eller protokoller vedr. tilsynspiger/tilsynsdrenge ( 1906/108 - 1933).

Indtil omkring 1870 kan plejebørn og findes i protokollerne for fast almisse.

Handicappede børn, (blinde, døvstummer og åndsvage) blev indført i særlige protokoller.

Herudover findes der arkiver over tilbud om plejesteder (1917-1933), forespørgelser fra plejestiftelsen, det vil sige Fødselsstiftelsen (1883-1896), ansøgning om plejetilladelser (1924-1933).
Der findes også et særligt sogneregister (1875 - 1925) over plejebørn på landet.

Fattighjælp og almisse
Ifølge fattigforordningen af 1799 blev allem der var fundet værdig til at modtage fast fattighjælp, overført i fattigvæsnets hovedmandtalsprotokoller eller - fra 1855 - i almisseprotokollerne

Den faste fattighjælp bestod som regel af hjælp til mad og husleje eller anbringelse som fattiglem i arbejdshus, på Sct. Hans, Ladegården eller Almindelig Hospital.

Protokollerne er opdelt i 3 tidsperioder og omfatter børn og voskne, der modtog fast hjælp fra fattigvæsnet

-mandtalsprotokol 1799-1816 /seddelregister i læsesalen

- mandtalsprotokol 1816 - 1854/ med tilhørende register i separate bøger. Det er muligt at slå op både på for- og efternavne. Foruden navn er for kvinder også anført deres ægteskabelige stilling. Var børnene plejebørn var dette også anført

- almisseprotokoller 1855 - 1915/ med tilhørende register i separate bøger. Personerne er anført med navn, ægteskabelige stilling, antal børn, og for mandens vedkommende evt. arbejde.
For plejebørn er det ofte angivet, om de var i pleje på land eller by.

- ugentlig fattighjælp 1881 - 1928

- almisseprotokoller for abnorme / 1883 - 1904 det vil sige døvstumme, blinde og åndsvage

Fra 1881 kand er også søges i fattigvæsnets hovedregistrant, som er et fælles personregister for alle fattigvæsnets protokoller.
Den understøttede er opført med navn, fødselsdato, fødested, erhverv for mænd, og ægteskabelig stilling for kviner.
Her kan man også være heldig at finde mænd, som er pålagt at betale alimentationsbidrag til kvinder bosat i Københavns Kommune.
Man skal her være opmærksom på at de understøttede kun optræde én gang i hovedregistranten, det vil sige på det tidspunkt, hvor de første gang kom i kontakt med fattigvæsnet.

Christians fængsel
Christianshavns fængsel omfatter:
Børnehuset på Christianshavn (1662 - 1790), Tugt-, Rasp-, og forbedringshuset (1790 - 1870), og Kvindefængslet på Christianshavn (1870 - 1928)